Eğitimde yeni dönem başlıyor: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli onaylandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”

kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı, 26 Nisan’da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs’a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” için iletilen görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtılması için ilgili komisyonlar gerekli tasnif ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunuldu.

Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri gelirken müfredat taslağına katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi.

Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58’i öğretmenlerden, yüzde 42’si ise diğer paydaşlardan geldi.

Gelen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirildi.

Görüş ve öneriler, askı sürecinde her gün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonları ile ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldı.

Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı.

Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı.

Yeni müfredata ilişkin 26 dersin “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” öğretim programları, 16-22 Mayıs’ta kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

Erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen yeni müfredatı onayladı.

Böylece, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, tüm aşamalardan geçerek “https://mufredat.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açıldı.

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

10 SORU VE YANITTA “TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimiyle ilgili müfredat çalışması tamamlandı. Yeni müfredatta yüzde 35’lik bir seyreltilme yapılarak ders içerikleri sadeleştirildi.

MÜFREDATIN ANA EKSENİ NEDİR?

Tüm sınıflarda derslerin sadeleşeceği, öğrencilerin her alanda becerilerini geliştirebileceği programlar üzerinde çalışıldı. Bilgiye erişmekten ziyade, öğrencilere beceri kazandırarak eriştikleri bilgiyi analiz edebilecek bir eğitim içeriği hazırlandı.

NE KADAR SÜREDE HAZIRLANDI?

Başlangıç noktası 2013’e dayanıyor. Bu süreçte çok uzun görüş alışverişleri ve toplantılar yapıldı. Geçen yazdan itibaren 20’nin üzerinde çalıştay düzenlendi. Sonrasında da her bir ders için oluşturulan ekiplerle yüzlerce toplantı yapıldı.

KİMLER ÇALIŞTI?

Geçen yazdan bu yana binden fazla öğretmen ve akademisyenle toplantılar yapıldı. 260 akademisyen, 700’ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli olarak katıldı..

HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda önümüzdeki eylül ayından itibaren yeni müfredat uygulanacak. Diğer sınıflarda kademeli olarak geçiş yapılacak.

DERS SÜRELERİ KISALACAK MI?

Hayır. Ders sürelerinde bir değişiklik olmayacak ancak dersler sadeleşecek. 12 yıllık zorunlu eğitim içerisine tekrar edilen konular çıkarıldı. Müfredatta yüzde 35’lik bir seyreltme yapıldı. Çocukların yaşlarına göre akademik yetkinliklerinin üstünde almakta zorlanacakları bilgiler de müfredatta bulunmayacak.

YENİ DERSLER VAR MI?

Bütüncül gelişim, yeni hazırlanan öğretim programlarının temel vizyonunu oluşturuyor. Bu yaklaşımla öğrencilerin sadece bilgi ve becerilerle değil, aynı zamanda kişisel değerler, insan ilişkileri, sağlık, sanat, kültür ve toplumsal sorumluluk gibi farklı alanlarda da gelişmeleri amaçlanıyor. Yeni müfredatta bu yönde dersler de olacak.

BECERİ TEMELLİ DERSLER NELER?

Teknolojiden sosyal yaşam kurallarına kadar birçok konuyu kapsayan yeni dersler öğrencilere birçok alanda beceri kazandırmayı hedefliyor. Bu anlamda bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve sanat okuryazarlığı olmak üzere 9 okuryazarlık türü belirlendi.

HANGİ ÜLKELER İNCELENDİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin birçok konuda ülke bazlı yaptıkları karşılaştırmalarda, müfredatın muadillerinden 2 kata yakın daha ağır olduğunu gördüklerini söylemişti. Bakan Tekin, “Bunu doğal karşılıyorum. Çünkü bilgi erişiminin zor olduğu dönemlerde ‘Şu bilgiye de erişsin çocuklar’ denilerek bunlar hep müfredatın içerisine yerleştirilmiş. Fakat zamanla bu ülkeler müfredatlarını revize ederken artık bilgi edinmedeki kolaylıklardan hareketle onları çıkartarak azaltmışlar, seyreltmişler” bilgisini vermişti.

ÖĞRETMENLER NASIL EĞİTİLECEK?

Programların kesin onay süreci tamamladığı andan itibaren öğretmenler hizmet içi eğitim sürecine tabi tutulacaklar. Programlar onaylandığı an takvim hayata geçecek ve eylül ayına kadar öğretmenler bu anlamda hizmet içi eğitim alacak.

MÜFREDATA NEREDEN ULAŞILABİLİR?

https://gorusoneri.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılıp öneri ve görüşler yazılabilir. Eğer yoğun bir şekilde görüş alışverişi devam ederse 1 haftalık askı süreci uzatılabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir